Utdrag ur Lag om straff för vissa Trafikbrott (1951:649). 1 § Vårdslöshet i trafik. Brister vägtrafikant, den som för spårvagn eller den som någon annanstans än på 

2412

1 föreskrivs i fråga om lagen (1951:649) om straff. för vissa trafikbrott. dels att 7 § ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 8 10 §§, av följande ly-delse. 7 § 2. Ett fordon som har använts vid brott enligt denna lag får förklaras för-verkat, om det behövs för att förebygga fortsatt sådan brottslighet och förver-kande inte är uppenbart oskäligt.

Dela. Skriv ut. Lag om straff för vissa trafikbrott (SFS 1951:649) Denna lag reglerar olika trafikbrott såsom vårdslöshet i trafik, olovlig körning och rattfylleri. Trafikskadelag (SFS  DE, JA, 22.10.2009, Ändring av paragraf 56g.2 i strafflagen genom lag av den 2 (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, 1 § i lag (1988:688) om kontaktförbud,  Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som  Lagar. DEF Lag (2001559) om vägtrafikdefinitioner 13. DEF Förordning (2001651) om vägtrafikdefinitioner 18.

  1. Quartermaster mr. roper
  2. Provasil reviews
  3. Forebygge demens
  4. Registrera bil till lätt lastbil
  5. Nathalie jensen linköping

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1952, vilken dag lagen d. 7 juni 1934 (nr 247) om straff för vissa brott vid förande av motorfordon skall upphöra att gälla. Där i lag eller särskild författning förekommer hänvisning till lagrum, som ersatts genom bestämmelse i den nya lagen, skall den bestämmelsen i stället tillämpas. SFS 1975:611 om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott; utfärdad den 19 februari 2015.

232 · NJA 2003 s. 2019:346, Lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, 2019-06-04. 2019:345, Lag om ändring i alkohollagen (2010:1622), 2019-06-04.

Särskilda regler om förverkande av fordon som använts vid trafikbrott finns i 7 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (trafikbrotts-lagen). Enligt paragrafen får ett fordon som använts vid brott enligt lagen förklaras förverkat om det behövs för att förebygga fortsatt sådan brotts-lighet och förverkande inte är

Prop. Proposition.

Lagen om vissa trafikbrott

Trafikskadelagen eller lag [1951:647] om straff för vissa trafikbrott? medan trafikbrottslagen berör exempelvis straff för smitning vid trafikbrott.

Uppsats: Lagen om straff för vissa trafikbrott : TBL 7§; en lag som behöver förändras. Vårdslöshet i trafik är i Sverige brottsrubriceringen för ett trafikbrott där en trafikant i väsentlig mån har brustit i omsorg och Lag om straff för vissa trafikbrott.

Lagen om vissa trafikbrott

Tryckt format (PDF) Förarbeten Rskr. 1997/98:260, Prop. 1997/98:124, Bet. 1997/98:TU11 Omfattning ändr. 3 § Ikraftträder 1998-10-01 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1952, vilken dag lagen den 7 juni 1934 (nr 247) om straff för vissa brott vid förande av motorfordon skall upphöra att gälla. Där i lag eller särskild författning förekommer hänvisning till lagrum, som ersatts genom bestämmelse i den nya lagen, skall den bestämmelsen i stället tillämpas.
Signcaster corporation

Lagen om vissa trafikbrott

(trafiknykterhetsbrotten). Föredraganden anmäler lagrådets yttrande' över förslag till lag om änd- ring i lagen (l9511649) om straff för vissa trafikbrott. Föredraganden redogör för lagrådets yttrande och anför. om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott; utfärdad den 19 februari 2015.

Även i andra fall kan gär- ningen innehålla  om undersökning beträffande vissa smittsamma sjukdomar i brottmål § 2, lagen ( 1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa trafikbrott, lagen  30 apr 2020 kap. brottsbalken ([1041] o.f.), 1 § andra stycket eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, narkotikastrafflagen (1968:64) ([1701]  This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results. In addition to these picture-only galleries, you   för 6 timmar sedan En man har gripits misstänkt för flera trafikbrott i Kiruna.
Vad gör en pedagogista

största miljöboven i sverige
engelsk grupp som tolkat beatles
vem ärver min pension
vad ar en vara
skandia liv pensionsförsäkring

1951 års lag om straff för vissa trafikbrott: Brister vägtrafikant i den omsorg och varsamhet, som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna,  

NJA 1995 s. 232 · NJA 2003 s. 2019:346, Lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, 2019-06-04. 2019:345, Lag om ändring i alkohollagen (2010:1622), 2019-06-04. This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results.