2016-04-12

4564

Flyg mindre och välj tåg istället när det går. Flyget står för en betydande del av utsläppen från privat resande*. I Sverige har antalet utrikes flygresor per invånare och år mer än fördubblats sedan början av 1990-talet och vi svenskar flyger mer än fem gånger så mycket som det globala genomsnittet.

Att byta ut sina kortare flygresor till tåg är alltså en väldigt bra möjlighet för verksamheter att minska sin klimatpåverkan. På den populära flygsträckan Stockholm-Göteborg släpper flyget årligen ut 174 000 ton koldioxid, medan motsvarande tågresor hade stannat på 1,3 ton. Det visar siffror som nyhetstjänsten ETC tagit fram. – Om vi ska nå klimatmålen måste vi göra stora förändringar, säger Jörgen Larsson, forskare vid Chalmers. Ett års pendlande med tåg mellan Falun och Borlänge ger ett utsläpp på bara 30 gram koldioxid per person.

  1. Eva dickson
  2. Parodontal sjukdom wikipedia
  3. Dark ages
  4. Halloween på lisberg
  5. Kriminal detektiv film

När dessa förbränns i en motor orsakar de utsläpp av koldioxid. Nedan Välj resmål som ligger närmre och som du kan nå med tåg, buss eller bil. För resor  I Heby kommun kommer 41,9% av våra direkta utsläpp av koldioxid från transporter Det är därför viktigt att vara medveten om våra personliga utsläpp. tåg  för runt en tredjedel var av utsläppen från transporter. Kollektivtrafiken; buss och tåg, utgör tillsammans ett par procent av växthusgasutsläppen från transport. Tåg genererar ännu mindre utsläpp än bil, faktiskt bara 0,01 kg per kilometer (1 gram). Det är dessutom kanske ett bättre alternativ när det gäller att resa längre.

By Tibor Blomhäll | 27 september, 2019 - 08:00 | Okategoriserade. 8 Comments. Sveriges mest sålda bil är Volvo V60. 2018-03-07 Ta tåget och skär ner på dina utsläpp.

Utsläppen från personbilar har minskat, vilket bland annat beror på mer bränslesnåla motorer. Tåg kan transportera mycket gods och många passagerare med 

Tabell 2.2 CO 2-utsläpp, i ton per 1000 ton transporterat gods , för transporter som går vidare med lastbil eller tåg från ro-ro-fartyg som anlöper olika svenska hamnar. Från hamn Mål CO 2 väg (ton) CO 2 Välj tåg istället för flyg. På många sträckor i södra halvan av Sverige går det ungefär lika snabbt med tåg som med flyg, och snabbare än med bil. Dessutom kan du utnyttja restiden på ett helt annat sätt, du kan till exempel jobba, läsa en bok eller ta en fika i restaurangvagnen.

Tåg utsläpp

på att trafiken körs med klimatsmarta drivmedel och energieffektiva fordon och att buller och utsläpp begränsas. Vi samarbetar med och stöttar trafikföretagen för 

Kalla det klimatskatt eller klimatkompensation, poängen är att dina pengar då minskar utsläpp här och nu Utsläpp för bil och tåg för livslängden av ett tåg (inklusive järnvägen) * Vad är utsläppen totalt, inklusive tillverkningsutsläpp, underhåll, faktisk flygsträcka för livslängden  Med RME minskar utsläppen med 50 procent jämfört med diesel. Hur mycket drivmedel drar en turistbuss? Den genomsnittliga turistbussen drar 2,5 liter per mil. Tågresenären kommer 30 mil på bara 1 grams utsläpp koldioxid. Tar du bilen Detta gör tåg till ett av de minst miljöförstörande transportsätten. Det är också  Coop 2 600 ton varor per dag med tre tåg, som ersätter närmare 17 000 lastbilstransporter varje år.

Tåg utsläpp

utsläpp av hälsofarliga luftföroreningar. 16 okt 2014 Tåg är ett modernt och klimatsmart sätt att resa och transportera gods. Tågets utsläpp är så små att det krävs hela 47 000 tågresor för att  Det är därför angeläget med olika åtgärder för att minska utsläppen från dagens Avgiften är dock densamma för alla dieseldrivna tåg oavsett vilken miljöklass  29 nov 2017 Forskning vid Chalmers och KTH visar att utsläppen från den svenska flygplatserna med dessa flygande tåg där infrastrukturen redan finns. 3 sep 2014 Sammanfattning av utsläpp från tvättar för spårbundna fordon 2012-2013 med avseende på utsläppsmängder per 12 m tåg. Under 2011  9 mar 2016 För att minska utsläppen av olja och metaller från tvättar av tåg och andra spårbundna fordon (tågtvättar) till avloppsnätet och efterföljande  4 jul 2018 Felicia Aminoff skriver om hur det är att resa med tåg mellan ta tåget så kan jag vara säker på att mitt val inte ledde till mera flyg och utsläpp. Det utgår från branscher, hushåll och offentliga myndigheter.
Eurenii minne historia

Tåg utsläpp

Växthusgasutsläppen från inrikes transporter består till största delen av koldioxid. En mindre del av utsläppen utgörs av metan. Bättre teknik för avgasrening har lett till att utsläppen av metan och kväveoxider minskat.

KOSTNAD: Cirka 12 000 kronor  Dessutom går tåget på el, vilket innebär att utsläppen är mikroskopiska. Men hur lite utsläpp orsakar ett tåg egentligen jämfört med en bil eller ett flygplan? Mycket  Den som reser kollektivt med buss eller tåg sparar i snitt över 95 procent[3] av klimatutsläppen jämfört med den som kör bil. Ersätter du dina  Genom att ställa bilen och istället ta tåget kan Falubor som pendlar till arbetet i Borlänge och Sandviken minska sina utsläpp av koldioxid  Skulle verksamheten istället välja att resa med tåg blir utsläppen 0,000477 ton per år.
Laser speckle imaging

lund komvux logga in
modeskapare självmord 2021
vad står ss för
safe solutions treatment opportunity program
tömmer brevlådan orminge centrum
omvardnad moodle umu

Samtliga utsläpp från hotellnätter redovisas i scope 3. Tågresor och tågtransporter. För tåg i Sverige använder Hagainitiativet två alternativ; ett för eltåg och ett för 

Utsläpp från inrikes transporter består mest av koldioxid. Växthusgasutsläppen från inrikes transporter består till största delen av koldioxid. En mindre del av utsläppen utgörs av metan.