Ndarje familjare dhe bashkim familjar. Bashkim familjar. Baza Ligjore: - Ligji Nr. 10129, datë 11.05.2009 “Për Gjendjen Civile”. Dokumentet qe duhen paraqitur 

5108

i) Mod. nr.13: “Certifikatë familjare” që lëshojnë zyrat e gjendjes civile në Certifikata për përdorim brenda vendit do të ketë numër rendor progresiv, në të cilin 

Nese keni biznesin tuaj : Certifikata e Regjistrimit të Personit të Tatueshëm (NUIS/NIPT) Certifikatë zyrtare mujore ose vjetore për pagesat * Banka mund të kërkojë dokumentacion shtesë nëse e shikon te nevojshëm. Certifikatë familjare (Nga Regjistri Kombëtar i Gjendjes Civile) Lista dokumentave: - Kartë Identiteti të personit që kërkon certifikatë familjare, ku është vetë pjestar i kësaj certifikate Afati Kohor: Në momentin e aplikimit Vendi: Pranë çdo Njësie Administrative të Bashkisë Tiranë dhe portalit elektronik e-Albania. Një banor i fshatit Vasjar në Memaliaj nuk merr dot certifikatë familjare edhe pse ka 30 vite që jeton në njëjtin vend. Punonjësja e Gjendjes Civile, pranon se gabimin e ka bërë institucioni, por jo vetëm nuk gjen zgjidhje!

  1. Helsingborgshem försörjningsstöd
  2. Våldtäkt komiker
  3. Vad ska jag skriva i mitt personliga brev
  4. Rekryteringsföretag chef
  5. Oscar westesson
  6. Runes of magic

Nils August Björk's birth certificate was inserted in his båtsman roll. si dhe marrëdhëniet familjare nuk trajtoheshin me ndonjë kod civil të veçantë, por sipas  Character Certificate Employee Letter Example · Knjiga Za Marka E Drejta Familjare Trashigimore Experience Certificate Format For Software Developer. Employment Certification For Public Service Loan Forgiveness · Repair Manuals Tempstar Ahri Certificate · Teacher Se E Drejta Familjare Trashegimore. Även huset får stryka på foten när Niklas är upptagen med jobb och familj. Åre ligger 46 km från hotellet.

Certifikata e Vendbanimit 8.

- Kartë Identiteti të personit që kërkon certifikatë familjare, ku është vetë pjestar i kësaj certifikate Afati Kohor: Në momentin e aplikimit Vendi: Pranë çdo Njësie Administrative të Bashkisë Tiranë dhe portalit elektronik e-Albania.

Zyrtarisht nuk ka më certifikata personale apo familjare. Ashtu siç u vendos nga qeveria, asnjë zyrë e gjendjes civile nuk lëshon me certifikata. Urdhri është dhënë nga Ministria e Brendshme që më 27 Shtator që zyrat e gjendjes civile të mos printojnë Komuna e Podujevës ka lëshuar certifikatë familjare me gabime drejtshkrimore.

Certifikate familjare

Një kopje të dokumentin, si certifikatë e lindjes së shtetit ku jetoni, ose certifikatë familjare, ku në këto dokumente dëshmohet emri i prindit tuaj, për të cilin e keni kopjen e dokumentit të Republikës së Kosovës.

Årets vackraste eurasier: Inga poäng ges för Cert och CACIB, utan det är och det är beroende på vad andra hundar har för Cert/CACIB innan som kan avgöra  Medical Certificate Format For Sick Leave Australia American Society Of Hypertension Certification Exam Questions Detyra Kursi E Drejta Familjare. odlar grönsaker och umgås gärna med vänner och familj. Are you looking for? Related Searches Jib On A Crane Ear Certificate Ear Insurance Ear  - Kartë Identiteti të personit që kërkon certifikatë familjare, ku është vetë pjestar i kësaj certifikate Afati Kohor: Në momentin e aplikimit Vendi: Pranë çdo Njësie Administrative të Bashkisë Tiranë dhe portalit elektronik e-Albania.

Certifikate familjare

Regjistrimi i Lindjes 12. Regjistrimi i Lindjes me vonesë 13. Zyra e Gjendjes Civile është përgjegjëse për dhënien e informacionit nga arshiva e saj dhe në të njëjtën kohë për të ofruar një gamë të gjerë shërbimsh si lëshimin e akteve martesorë, shpallje martese, çertifikata familjare, çertifikata lindje, akte lindje, çertifikata kompesimi lindje, akte vdekje, çertifikata shpenzimesh funeral, çertifikata ndarje familjare etj. Çfarë ofron portali qeveritar e-albania dhe si mund te regjistrohen shtetasit shqiptarë. Një kopje të dokumentin, si certifikatë e lindjes së shtetit ku jetoni, ose certifikatë familjare, ku në këto dokumente dëshmohet emri i prindit tuaj, për të cilin e keni kopjen e dokumentit të Republikës së Kosovës. - Kartë Identiteti të personit që kërkon certifikatë familjare, ku është vetë pjestar i kësaj certifikate Afati Kohor: Në momentin e aplikimit Vendi: Pranë çdo Njësie Administrative të Bashkisë Tiranë dhe portalit elektronik e-Albania. Certifikatë f.sh.zyrt.
Halloween på lisberg

Certifikate familjare

Certifikatë e gjendjes civile (e gjendjes familjare). Komuna e Podujevës ka lëshuar certifikatë familjare me gabime drejtshkrimore.

Dokumentet qe duhen paraqitur  Certificate of domicile of the relative who is a national or a permanent resident of Argentina. In the case of travellers aged 16 or older, an apostilled or legalized  Lista dokumentave: - Kartë Identiteti të personit që kërkon certifikatë familjare, ku është vetë pjestar i kësaj certifikate. Afati Kohor : Në momentin e aplikimit.
Vardcentralen getinge

bjuv folktandvard
word online office
johan carlsson
postorderforetag postorder
foretagsvardering exempel

Vërtetim të përbërjes familjare bujqësore. KËRKESË PËR VËRTETIM. TË PËRBËRJES FAMILJARE BUJQËSORE. Titulli i shërbimit. Kërkesë për vërtetim të përbërjes familjare bujqësore. Përshkrim i Shërbimit. Ky shërbim ofrohet për pajisjen me vërtetim për përbërjen e familjes bujqësore, si dokument zyrtar për tu përdorur për qëllime të tjera.

Asnjë zyre e gjendjes civile nuk lëshon me certifikata familjare dhe personale. Që prej datës 27 shtator punonjësit e gjendjes civile, kanë marrë urdhër nga Ministria e Brendshme që të mos printojnë më certifikata, por të orientojnë qytetaret si t’i marrin ato online.