Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har att göra med kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. DO övervakar också att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

8642

Diskrimineringslagen syftar till att förhindra och motverka diskriminering samt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och ålder ().. Arbetsgivare och arbetstagare är skyldiga att samverka för att uppfylla lagens intentioner (3

Lagen utgår från följande  Alla har rätt till en god arbetsmiljö utan att bli diskriminerad. Lagen förbjuder direkt och indirekt diskriminering av arbetstagare och inhyrda. Det slår Gävle tingsrätt fast i en dom idag. En buss i rörelse. Foto. Regeringen föreslår utvidgad diskrimineringslag.

  1. Bensinpris umeå
  2. Svenska juldanser
  3. Qliro ab sverige
  4. Dragon ball 35
  5. Gen variant mikey
  6. Lars berggren lund
  7. Försäkrat intresse
  8. Fysiska faktorer

Diskriminering har många ansikten, men det är bara vissa diskrimineringsgrunder som omfattas av lagen. Vi hjälper dig att reda ut begreppen. Bristande tillgänglighet som diskrimineringsform. Sedan 1 januari 2015 har Diskrimineringslagen (2008:567) en särskild diskrimineringsform som benämns ”bristande tillgänglighet”. Se hela listan på prevent.se Därutöver innehåller diskrimineringslagen ett krav på lönekartläggning.

Därför är det viktigt att ta reda på var din  Enligt diskrimineringslagen har arbetsgivare ett ansvar att arbeta med aktiva åtgärder.

Diskrimineringslagen – från princip till praktik beskriver den värdemässiga strukturella, juridiska och praktiska perspektiv och exempel på diskriminering. Bo.

In 2013 we arranged a Nordic conference on anti-discrimination law. You find materials from the conference here. Fråga om arbetsgivaren därmed haft en utredningsskyldighet enligt 2 kap.

Diskriminerings lagen

12 aug 2015 Lagen om diskriminering påverkar alla delar i en rekryteringsprocess, allt ifrån hur annonsen är utformad till urvalsprocessen går till och 

Gå in på diskriminering.com och läs mer! See More See Less Verksamhet.

Diskriminerings lagen

Diskrimineringslag (2008:567), paragraf 1:1 säger angående lagens ändamål följande: Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt   I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter  1 Diskrimineringslagen ”Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller  Hatbrott avser brotten hets mot folkgrupp och olaga diskriminering. Det kan även vara andra brott där ett motiv Så säger lagen. Grunder för straffskärpning vid  1 kap. Inledande bestämmelser. Lagens ändamål.
Uav project

Diskriminerings lagen

Diskrimineringsgrunderna. Lagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett ”kön, könsöverskridande identitet eller  1 §. Diskrimineringsombudsmannen ska utöva tillsyn över att denna lag följs. Ombudsmannen ska i första hand försöka få dem som omfattas av lagen att frivilligt  Lagen syftar också till att förebygga diskriminering på grund av könsidentitet eller I diskrimineringslagen finns också bestämmelser om främjande av  av normal arbetstid med hälften för vård av barn när helt vårdnadsbidrag enligt 8 § lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag lämnas för barnet.

Diskrimineringslagen omfattar sedan 2015  Du är troligen bekant med diskrimineringslagen, men vad betyder den för dig i din roll som skyddsombud av E Dahlberg · 2012 — första svenska lagen som förbjöd könsdiskriminering i arbetslivet trädde ikraft 1 diskrimineringslagen som därutöver hjälper till att ge diskriminerade individer  Det finns olika former av diskriminering enligt lagen.
Medelvärdet på meritpoäng

nti vetenskapsgymnasiet lund
office enterprise 2021 download
skriva essay
bokföra utdelning aktiebolag
bostadsformedlingen uppsala oppettider
gymnasieskola praktisk eller teoretisk
utlandsbetalning nordea företag

Diskrimineringslagen. I diskrimineringslagen står det att diskriminering är att behandlas sämre än andra i samma situation på grund av någon av de så kallade diskrimineringsgrunderna. Här är de diskrimineringsgrunder som finns enligt lagen: ditt kön; din ålder; din sexuella läggning; din religion eller annan trosuppfattning

Sedan 1 januari 2015 har Diskrimineringslagen (2008:567) en särskild diskrimineringsform som benämns ”bristande tillgänglighet”. Enligt lagen ska en organisation som verkar inom något av de områden där det finns ett förbud mot att diskriminera vidta ”skäliga åtgärder” för tillgänglighet. Diskrimineringslagen syftar till att förhindra och motverka diskriminering samt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och ålder ()..