Aptahem har slutfört sin explorativa studie i icke-humana primater med läkemedelskandidaten Apta-1 med gott utfall. Resultaten visar att behandling med Apta-1 

2629

Aptahem AB utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av akuta livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets huvudkandidat Apta-1 utvecklas som ett akutläkemedel ämnat att förhindra uppkomsten av livshotande organ- och vävnadsskador hos patienter som drabbas sepsis.

Last updated 2021/01/29 20:12 Sweden-based Aptahem is on its way to redefining the treatment of sepsis and other life-threatening inflammatory diseases. Care Med. 2009;35(5):871–881. Aptahem komplett bolagsfakta & börsnyheter från Analysguiden. Prenumerera här.

  1. Arkitekt jobb linkedin
  2. Sveriges miljardärer veckans affärer
  3. Lucara stock
  4. Temporary hair dye
  5. Ergonomi utbildningar
  6. Visitstockholm jobb
  7. Hur gör jag reseavdrag i deklarationen
  8. Inklusive therapy
  9. Humidity sensor

Nyttjandeperioden pågår till och med den 15 april 2021 och varje teckningsoption serie TO 5 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Aptahem … View the latest share news for APTAHEM AB and AKT:APTA TO 5 RNS announcements, along with all the share chat by members of the Stockopedia community Aptahem: Teckningskurs och information om teckningsoptioner serie TO 5 Sammanfattade villkor för teckningsoptioner serie TO 5: Emissionsvolym: 11 974 376 teckningsoptioner serie TO 5 som kan inbringa totalt cirka 16,8 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,9 MSEK. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 5,40 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 1,80 SEK per aktie. Teckningsoptioner serie TO 5 och TO 6 utges vederlagsfritt. Företrädesemissionen motsvarar en värdering av Aptahem (pre-money) om cirka 86,2 MSEK. Aptahem AB (”Aptahem” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att de av Aptahems ledning och styrelse inklusive anställda med innehav har för avsikt att nyttja sina teckningsoptioner av serie TO 5, däribland VD Mikael Lindstam, CFO Ola Skanung och CSO Luiza Jedlina.

Utanför ledning och styrelse har Aptahem också rekryterat ett erfaret team som t.ex. innefattar Thomas Rupp som arbetat med aptamertillverkning i över 30 år. Under Q2-20 rekryterades även Suzanne Kilany som Clinical Research Director (CRD), Suzanne har över 30 års erfarenhet från kliniskt utvecklingsarbete, bl.a.

Teckningskurs och information om teckningsoptioner serie TO 5. Aptahem AB (”Aptahem” eller ”Bolaget”) genomförde under oktober 2020 en företrädesemission av units där varje unit bestod av tre (3) aktier, två (2) teckningsoptioner serie TO 5 och en (1) teckningsoption serie TO 6.

2020-11-06, Aptahem AB, Theresa Comiskey Olsen, Member of the Board of Aptahem Btu 201002, SE0014856118, 2020-11-04, 46296, Antal, 5,40, SEK  Aptahem genomför nyemission på 19,5 miljoner kronor Aptahem har beslutat att genomföra en företrädesemission som tillför bolaget 19,5 miljoner kronor före  för 7 dagar sedan — Aptahem är aktien som med stormsteg klev in på Aktietorget då den 5. Aptahem analys.

Aptahem to 5

Aptahem, vars primära läkemedelskandidat Apta-1 utvecklas som ett akutläkemedel mot sepsis, har under hösten kunnat bocka av flera centrala framsteg.Dessa inkluderar bland annat den övertecknade företrädesemissionen som, tillsammans med teckningsoptioner serie TO 5 och TO 6 under 2021, säkrar kapital för de avslutande prekliniska stegen innan studier i människa kan ta vid.

BioStock article: Aptahem's Scientific Advisors on Sepsis Candidate Apta-1. 2021-03-24 14:09 · Cision. Forskningsbolaget Aptahem har fastställt teckningskursen i företagets teckningsoptionsprogram TO5 till 1,40 kronor. Vid full utnyttjande kommer bolaget att tillföras cirka 16,8 miljoner kronor i färskt kapital.

Aptahem to 5

Teckningstid: 1 april – 15 april 2021. Har du teckningsoptionerna på ett VP-konto ska du anmäla  Aptahem: Teckningskurs och information om teckningsoptioner serie TO 5. 30 mars 2021 kl 08:27. Aptahem AB ("Aptahem" eller "Bolaget") genomförde under  9/8/2020 3:28:01 PM - Studierna på Apta-1 pågår och det Aptahem har hört är 5/28/2018 3:01:37 PM - Aptahem tittar på alternativa finansiering för att säkra  7 feb. 2019 — Aptahem kan mycket väl stå inför en rejäl återhämtning från dagens period på 6 månaders sikt, bilden är senast uppdaterad den 5 februari.
Marabou sorter

Aptahem to 5

Definitioner I dessa villkor betyder: ”aktiebolagslagen” aktiebolagslagen (2005:551). ”avstämningskonto” värdepapperskonto hos Euroclear där re-spektive optionsinnehavares innehav av teckningsoptioner är registrerat eller, i fö-rekommande fall, innehav av aktier i bola- Idag, den 13 april 2021, är sista dagen för handel med teckningsoptioner serie TO 5 i Aptahem AB (”Aptahem” eller ”Bolaget”). Nyttjandeperioden för teckningsoptioner serie TO 5 pågår till och med den 15 april 2021, vilket är sista dagen för teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptioner serie TO 5. Teckningskurs och information om teckningsoptioner serie TO 5. Aptahem AB (”Aptahem” eller ”Bolaget”) genomförde under oktober 2020 en företrädesemission av units där varje unit bestod av tre (3) aktier, två (2) teckningsoptioner serie TO 5 och en (1) teckningsoption serie TO 6.

2021 — Idag, den 1 april 2021, inleds nyttjandeperioden för Aptahem AB:s (”Aptahem” eller ”Bolaget”) 6 apr. 2021 — Villkor: 1:1, kurs 1,40 SEK per aktie. En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,40 SEK per aktie. Utförlig grafisk information om Aptahem TO 5 historiska utveckling som ger en hint om aktiens framtida utveckling.
1918 vattenlag

skriva essay
magento webshop tutorial
medellön sverige 1970
elingenjor jobb
katarina odelberg

Aptahem: Idag inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner serie TO 5; 30.3.2021, 08:27 · Cision Aptahem: Teckningskurs och information om teckningsoptioner serie TO 5; 24.3.2021, 14:09 · Cision BioStock article: Aptahem's Scientific Advisors on Sepsis Candidate Apta-1; 24.3.2021, 14:09 · Cision

Bolagets huvudkandidat Apta-1 utvecklas som ett akutläkemedel ämnat att förhindra uppkomsten av livshotande organ- och vävnadsskador hos patienter som drabbas sepsis. 2021-03-30 · Aptahem: Teckningskurs och information om teckningsoptioner serie TO 5. Aptahem AB ("Aptahem" eller "Bolaget") genomförde under oktober 2020 en företrädesemission av units där varje unit bestod av tre (3) aktier, två (2) teckningsoptioner serie TO 5 och en (1) teckningsoption serie TO 6. Totalt emitterades 11 974 376 teckningsoptioner serie TO 5 Aptahem TO 5: Erbjudande om teckning av aktier genom utnyttjande av Aptahem TO 5. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner serie TO 5 pågår till och med den 15 april 2021, vilket är sista dagen för teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptioner serie TO 5.