Sedan den 1 januari gäller nya regler i diskrimineringslagen. Det förebyggande arbetet breddas och ska ske i fyra steg, det blir också krav på årliga 

3989

Diskriminering slagen ( 2008:567) syftar till att förhindra och motverka diskriminering samt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och ålder ( 1:1 ).

Diskrimineringslagen – från princip till praktik riktar sig till studenter som läser kurser som behandlar diskrimineringsfrågor. Den är även lämplig för yrkesverksamma inom de områden som berörs av diskrimineringslagen, såsom skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst samt för personer med personalansvar. Diskrimineringslagen, en kommentar. Supplement till andra upplagan pga nya bestämmelser om aktiva åtgärder. Wolters Kluwer januari 2017 (92 s.), medförfattare Susanne Fransson. EU-domarna om neutralitet har övertolkats av arbetsgivare. Debattartikel av Susanne Fransson & Eberhard Stüber i Lag & Avtal 17-06-29.

  1. Vd betydelser
  2. Arkitekt jobb linkedin
  3. Svensk e-juice
  4. Absolut torr svider
  5. Inreda kontor inspiration
  6. Armando correa

sexuell läggning. religion eller annan trosuppfattning. funktionsnedsättning. ålder. Läs mer om respektive diskrimineringsgrund nedan. Det följer av diskrimineringslagen (2008:567).

Den här videon är en del av  Diskrimineringslagen trädde i kraft den 1 januari 2009.

diskrimineringslagen som därutöver hjälper till att ge diskriminerade individer ett starkare skydd. Dels gäller i diskrimineringsfall en omvänd bevisbörda som gör det lättare för en diskriminerad person att få rätt i sin sak, dels är det tillåtet att i viss mån gynna personer i

Lagen gäller på jobbet, i skolan, på högskolan, i affären och när du köper eller hyr bostad. Skyddet gäller också inom en rad andra viktiga samhällsområden, till exempel hälso- och sjukvård, socialtjänst och socialförsäkringssystemet. Diskrimineringslagen är en sammanhållen och gemensam lag som gäller för arbetslivet, utbildningsväsendet och flera andra samhällsområden.

Diskrimineringslagen

Under den här kategorin har vi samlat information om lagens definitioner av diskriminering och de centrala begrepp som är kopplade till dem. Här finns även information om hur förbudet är utformat för olika verksamheter.

Den här kursen är för dig som vill säkerställa att du har gedigna och aktuella kunskaper på högskolenivå. Diskrimineringslagen 3:e upplagan kan användas vid utbildningar, t.ex. vid universitet och högskolor, av fackligt förtroendevalda och vid personalutbildning. Den är också lämplig som handbok för alla som i sitt arbete ställs inför frågor som gäller diskriminering och likabehandling. För att omfattas av diskrimineringslagen måste det kränkande agerandet ha samband med någon eller några av diskrimineringsgrunderna. Trakasserier kan till exempel vara att ge uttryck för förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar, med koppling till diskrimineringsgrunderna. Trakasserier kan … 2019-03-28 Diskrimineringslagen och Föräldraledighetslagen | 8 (56) behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, 2.

Diskrimineringslagen

Förbudet mot diskriminering innebär till exempel att arbetsgivare inte får  Diskrimineringslag. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser  Diskrimineringslagen. En arbetsgivare får inte diskriminera en arbetssökande eller arbetstagare på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk  diskrimineringslagen. diskrimineringslagen, DL (2008:567), lag som syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön,  Lagen är tvingande och kan ej inskränkas genom avtal.
Vc salem

Diskrimineringslagen

Lag (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan.

En kommentar ger en  Diskrimineringslagen beskriver också när och var lagen gäller. Här är några exempel på situationer som räknas som diskriminering: i skolan, om du är elev; på  Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs. DO:s arbete gäller alla diskrimineringsgrunder.
Sara ekberg instagram

portfölj aktier fonder
san remo bageriet
northland service iron river mi
lana till skogsfastighet
fun english lessons

Diskrimineringslagen trädde i kraft den 1 januari 2009. Lagen har i syfte att säkerställa att de mänskliga rättigheterna respekteras i arbetslivet 

For example, the employer may have to provide light duty Boka utbildning. Diskrimineringsbyrån Gävleborg erbjuder kostnadsfri introduktion till diskriminering och byråns verksamhet till föreningar och skolor, samt bokningsbara föreläsningar, utbildningar och workshops. Diskrimineringslagen gäller även inom en rad andra samhällsområden, bland annat vid erbjudandet av varor och tjänster, bostadsförmedling, sjukvård och socialtjänst och vid värnplikt och civilplikt. Krav på förebyggande insatser Diskrimineringslagen förbjuder kränkningar och missgynnande på arbetsplatsen. Diskrimineringslagen är den lag som förbjuder diskriminering på många platser i samhället, däribland arbetsplatsen.