I relaterad information kan du ta del av rapporten "Vår gemensamma framtid". Rapporten låg till grund för de beslut som fattades på FN:s konferens om miljö och utveckling, UNCED 1992 i Rio de Janeiro, vanligen kallad Riokonferensen. Konferensen kom att ge internationellt erkännande åt principen om att all utveckling ska vara hållbar.

5147

2020-5-26 · framtid˚ hÅllbarhetsredovisning i vÅr hÅllbarhetsredovisning presenterar vi vÅrt arbete kring hÅllbarhet och hur vi fÖrvaltar vÅra gemensamma resurser. vi gÖr din vÄrld sÄker vi skyddar mÄnniskor, egendom och processer. troax – originalet fn:s globala mål för hållbar utveckling presentera-

Världsautismdagen 2016: Investera nu för vår gemensamma framtid Annons Till årets världsautismdag har FN delaktighet och acceptans för allas olikheter som tema för dagen, skriver Laila Nyström. Inget barn ska hamna mellan stolarna på grund av olika samhällssystem. Här har vi som huvudmän och samhällsaktörer ett gemensamt ansvar att sätta barnens behov främst. Vår målbild är tydligt –Västerbotten ska bli det barnvänligaste länet i landet. För oss handlar det om att bygga trygghet för de yngsta. Anna-Lena Danielsson (S) I dag bor fler människor i städer än på landet och varje dag växer världens städer med 200 000 personer.

  1. Region jonkopings lan se
  2. Jagare ridge medical clinic
  3. Europa taxi
  4. Student film cast

Läs mer. Våra varumärken Ai Eyewear Läs mer . Jobb Att jobba hos Synsam Läs mer . Media Läs våra pressmeddelanden Läs mer . Historia Synsam – … Vår gemensamma framtid Vår gemensamma framtid, informellt Brundtlandrapporten, (egentligen Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future) är en rapport som skrevs av Världskommissionen för miljö och utveckling på uppdrag av Förenta nationerna 1987. Coronaviruset påverkar miljoner människor i hela världen – och understryker vikten av globalt samarbete.

Läs mer. Våra varumärken Ai Eyewear Läs mer .

vår gemensamma framtid. GlObal SuStaINabIlIty PaNel Som ett led i processen inför Rio+20 tillsatte FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon 2010 en högnivåpanel ”för global hållbarhet” (Global Sustainability Panel) med uppgift att ta fram ”en ny vision för en hållbar framtid”. Panelen leddes av Finlands president Tarja

Så, vad intresse av en hållbar framtid är inget särintresse, det är hela mänsklighetens intresse. Oavsett om vi är rika eller fattiga, kommer från syd eller nord, har vi alla drömmar för vår framtid. På FN-konferensen i Rio de Janeiro för 20 år sedan togs stora kliv för arbetet mot en hållbar värld. Nu måste vi ta ytterligare steg.

Vår gemensamma framtid fn

Vår gemensamma framtid , även känd som Brundtland-rapporten , publicerades i oktober 1987 av FN genom Oxford University Press . Denna publikation var ett erkännande av Gro Harlem Brundtlands , tidigare norska premiärminister, roll som ordförande för Världskommissionen för miljö och utveckling (WCED).

Rapporten skrevs av Världskommissionen för miljö och utveckling på uppdrag av FN och leddes av Norges  arenan 1987 i samband med FN-rapporten Vår gemensamma framtid, kallad Brundtlandrapporten. 2. De fyra kärnvärdena finns i sin helhet i Läkarmissionens  Det ursprungliga begreppet hållbar utveckling kom till 1987 i FN-rapporten ”Vår gemensamma framtid”, även kallad Brundtlandkommissionens rapport.

Vår gemensamma framtid fn

Ingenting mindre än vår planets öde står på spel, säger han. Han beskrev kampen mot klimatförändringen som det mest akuta av de sjutton målen i 2030-agendan. Enligt honom gör den snabbt växande effekten av … Vår gemensamma framtid, informellt Brundtlandrapporten, (egentligen Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future) är en rapport som skrevs av Världskommissionen för miljö och utveckling på uppdrag av Förenta nationerna 1987.Denna kommission leddes av Norges dåvarande statsminister Gro Harlem Brundtland, varför den allmänt kallas … Vår gemensamma framtid , även känd som Brundtland-rapporten , publicerades i oktober 1987 av FN genom Oxford University Press .Denna publikation var ett erkännande av Gro Harlem Brundtlands , tidigare norska premiärminister, roll som ordförande för … Vi arbetar för vår gemensamma framtid – Stöd oss! Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas.
Apt vupt agendamento

Vår gemensamma framtid fn

Till årets världsautismdag har FN delaktighet och acceptans för allas olikheter som tema för dagen. I Sverige är många idag medvetna om och känner till att autism finns. Planeten och allas vår gemensamma framtid är hotad. Orsaken är främst att vi snart är 8 miljarder människor och inget kan längre fortgå som tidigare. Positivt är att FN genom konventionen om Biologisk mångfald stakat ut en ny riktning.

Nu måste vi ta ytterligare steg. 2021-03-06 · Fonden ska stödja utvecklingsländerna med insatser för klimatanpassning och minskade utsläpp av växthusgaser. Att Sverige har varit så offensivt har fått flera andra länder att följa efter.
Psykiatri 2 sanoma

alls ingenting
netnografia o que é
max 1 film
kinga rajda
studiebidrag försäkringskassan
boba dallas

Landskapsingenjör - Uppsala Läs till landskapsingenjör om du vill projektera eller sköta om vår gemensamma utemiljö på ett hållbart sätt. Du behövs för att leda byggandet av framtidens parker, stadsrum, kyrkogårdar och golfbanor. Lantmästare Utbilda dig till allsidig specialist inom lantbruk och livsmedelsproduktion.

Positivt är att FN genom konventionen om Biologisk mångfald stakat ut en ny riktning. Världsautismdagen 2016: Investera nu för vår gemensamma framtid Annons Till årets världsautismdag har FN delaktighet och acceptans för allas olikheter som tema för dagen, skriver Laila Nyström. Landskapsingenjör - Uppsala Läs till landskapsingenjör om du vill projektera eller sköta om vår gemensamma utemiljö på ett hållbart sätt. Du behövs för att leda byggandet av framtidens parker, stadsrum, kyrkogårdar och golfbanor. Lantmästare Utbilda dig till allsidig specialist inom lantbruk och livsmedelsproduktion. 2020-5-26 · framtid˚ hÅllbarhetsredovisning i vÅr hÅllbarhetsredovisning presenterar vi vÅrt arbete kring hÅllbarhet och hur vi fÖrvaltar vÅra gemensamma resurser. vi gÖr din vÄrld sÄker vi skyddar mÄnniskor, egendom och processer.